פרשת המן

סגולה מיוחדת לפרנסה!

בתלמוד ירושלמי כתוב שכל האומר פרשת המן בכל יום לא יחסרו מזונותיו כל אותה שנה. רבים נוהגים לעשות כך.

רבי מנחם מנדל מרימנוב זצוק"ל אמר שיש סגולה מיוחדת לקרוא פרשת המן שניים מקרא ואחד תרגום, ביום שלישי בשבוע שבו יקראו פרשת בשלח.

השנה (תשע"ז) זה יוצא ביום שלישי יא שבט. 

מצורף קובץ ובו הסגולה לקריאה. עדיף לא להדפיס שלא יתגלגל בביזיון ח"ו.

להורדת הקובץ

money.ooil.co נבנה בשירות פריסייט בניית אתרים בחינם
צפיות באתר: 14650